Scroll to top

Certyfikaty

CAP Arreghini może poszczycić się silną kulturą jakości, która pojawia się we wszystkich aspektach prowadzenia działalności biznesowej poprzez ciągły proces doskonalenia i innowacji. Od starannego doboru dostawców i materiałów po gotowy produkt i jego dystrybucję, wszystkie etapy są stale monitorowane według ścisłego systemu kontroli, który gwarantuje idealną równowagę między zgodnością z obowiązującymi przepisami a wymaganą wydajnością.

CAP Arreghini SpA została wyróżniona przez jednostkę certyfikującą BVQI Międzynarodowym Certyfikatem Jakości ISO 9001:2000, który poświadcza osiągnięcie doskonałych standardów w organizacji, w procesach i zorientowaniu na klienta, które są gwarantem stałego zaangażowanie w ciągłe doskonalenie.

Oprócz certyfikacji firmy, CAP Arreghini SpA może pochwalić się licznymi certyfikatami produktów, które gwarantują zgodność z poziomami określonymi w różnych przepisach. Autoryzowane Instytuty poprzez coroczne badania i kontrole próbek wyrobów pobieranych bezpośrednio w fabrykach gwarantują, że cechy opisane w kartach technicznych są zgodne z zarejestrowanymi w Instytucie Certyfikacji.

Ponadto, z punktu widzenia zmniejszenia wpływu na środowisko, wysiłki firmy koncentrują się obecnie na rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska, związanych z redukcją emisji do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz z najnowszymi przepisami dotyczącymi budownictwa ekologicznego. jest dowodem wielkiego zaangażowania w staranne i odpowiedzialne zarządzanie i produkcję, aby zawsze oferować niezawodne, wydajne i bezpieczne rozwiązania.

ISO 9001 CERTIFICATION