Scroll to top

Nasza Misja

CAP Arreghini działa w branży budowlanej, produkcyjnej i dekoratorskiej, aby oferować prawidłowe i konkretne rozwiązania w celu ochrony i zachowania funkcji i wizerunku budynków, konstrukcji i maszyn w czasie. Poprzez badania technologiczne i ciągłe doskonalenie standardów jakości, CAP Arreghini SA odpłaca się zaufaniem okazywanym przez wszystkich zaangażowanych: od pracowników po partnerów, od dostawców po dystrybutorów, od aplikatorów po użytkownika końcowego. Rzetelność, profesjonalizm, badania i szacunek dla środowiska są podstawowymi wartościami, na których firma się opiera i którym poświęca znaczny wysiłek i ciągłe inwestycje i za które jest nagradzana przez rynek włoski i międzynarodowy.